ABnet
Switch Cisco WS-C2960XR-24TS-I 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-24TS-I 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960XR-48TS-I 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-48TS-I 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960XR-24PS-I 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-24PS-I 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. 

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960XR-48LPS-I 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-48LPS-I 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite
Cấu hình cố định, tính năng quản lý tập trung và cung cấp quyền truy cập cấp độ doanh nghiệp với khả năng chồng lớp. Phát triển và hoạt động trên nền tảng phần mềm IOS của Cisco giúp mang đến tính ổn định và cung cấp khả năng tích hợp dễ dàng, cấu hình giám sát và khắc phục các sự cố với thiết bị đầu cuối. Switch Cisco WS-C2960XR-48LPS-I có thể cung cấp đầy đủ các tính năng tiên tiến của lớp 2 và lớp 3 và khả năng cấp nguồn PoE...

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960XR-48FPS-I 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-48FPS-I 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite
Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960XR-24TD-I 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-24TD-I 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960XR-48TD-I 48 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-48TD-I 48 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite
Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Chi tiết

 Switch Cisco WS-C2960XR-24PD-I 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-24PD-I 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960XR-48LPD-I 48 GigE PoE 370W, 2x10G SFP+, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-48LPD-I 48 GigE PoE 370W, 2x10G SFP+, IP Lite
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960XR-48FPD-I 48 GigE PoE 740W, 2x10G SFP+, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-48FPD-I 48 GigE PoE 740W, 2x10G SFP+, IP Lite
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Bộ chuyển mạch Cisco Catalyst 2960X-24TS-LL LAN Lite đáp ứng các yêu cầu Lớp 2, cung cấp chế độ độc lập không hỗ trợ FlexStack plus và không có tính năng lite NetFlow.
Thiết bị mạng Cisco 2960X WS-C2960X-24TS-LL được thiết kế để phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp nhất trong dòng Switch 2960X Series. Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL cung cấp 24 cổng Giga 10/100/1000 Mps Base-T với 02 Uplink GE SFP để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode.

Chi tiết

Switch cisco WS-C2960X-48TS-LL 48 GigE 2x 1G SFP LAN Lite
Switch cisco WS-C2960X-48TS-LL 48 GigE 2x 1G SFP LAN Lite
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960X 48 ports LAN Lite - bao gồm 48 cổng Ethernet 10/100/1000 và 2 cổng Uplink  SFP 2 x 1G. Nó chứa đầy đủ chức năng của một thiết bị chuyển mạch lớp 2 và không hỗ trợ xếp chồng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960X-24TS-L 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-24TS-L 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960X-48TS-L Catalyst 48 ports GigE 4 x 1G SFP
Switch Cisco WS-C2960X-48TS-L Catalyst 48 ports GigE 4 x 1G SFP
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960X-24PSQ-L 24 GE PoE 110W 2xSFP 2x1GBT LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-24PSQ-L 24 GE PoE 110W 2xSFP 2x1GBT LAN Base
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960X-24PS-L 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-24PS-L 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960X-48LPS-L 48 GigE PoE 370W 4x1G SFP LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-48LPS-L 48 GigE PoE 370W 4x1G SFP LAN Base
Thiết mạng Cisco 2960X WS-C2960X-48FPD-L được thiết kế để phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng Switch 2960X Series. Switch Cisco WS-C2960X-48FPD-L cung cấp 48 cổng Giga 10/100/1000 Mps Base-T PoE với 02 Uplink 10GE SFP+ để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode.
Có khả năng xếp chồng stackable cung cấp Power over Ethernet Plus (PoE+) hỗ trợ lên đến 370W cho 12 cổng với 30W mỗi cổng hoặc 24 cổng với 15.4W cho mỗi cổng hoặc 48 cổng với 7.4W mỗi cổng.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960X-48FPS-L 48 GigE PoE 740W, 4x1G SFP, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-48FPS-L 48 GigE PoE 740W, 4x1G SFP, LAN Base
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Chi tiết

 Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960X-48TD-L 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-48TD-L 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.

Chi tiết

Trang: [1] 2