ABnet
Switch Cisco WS-C2960+48TC-S 48 Ports 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960+48TC-S 48 Ports 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
Cisco® Catalyst® 2960-Plus là dòng switch thuộc lớp 2 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chi nhánh văn phòng, không gian làm việc thông thường và các ứng dụng cơ sở hạ tầng. Đảm bảo các hoạt động đáng tin cậy và an toàn với tổng chi phí thấp với các tính năng phần mềm của Cisco IOS® lẫn Cisco Catalyst SmartOperations.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960+24LC-S 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960+24LC-S 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite
Cisco® Catalyst® 2960-Plus là dòng switch thuộc lớp 2 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chi nhánh văn phòng, không gian làm việc thông thường và các ứng dụng cơ sở hạ tầng. Đảm bảo các hoạt động đáng tin cậy và an toàn với tổng chi phí thấp với các tính năng phần mềm của Cisco IOS® lẫn Cisco Catalyst SmartOperations.
Cisco Catalyst 2960-Plus Series 24 ports LAN Lite switch supports 16 x 10/100 Ethernet ports, 8 x 10/100 PoE (IEEE 802.3af-compliant) ports and 2 x combo Gigabit SFP ports.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960+24TC-S 24 ports 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960+24TC-S 24 ports 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
Thiết mạng Cisco 2960 Plus WS-C2960+24TC-S được thiết kế để phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp nhất trong dòng Switch 2960 Series. Switch Cisco WS-C2960+24TC-S cung cấp 24 cổng Fast Ethernet 10/100 Mps Base-T với 02 Uplink GE T/SFP để kết nối đường uplink quang Multimode, Single Mode hoặc cáp đổng CAT5E, CAT6, WS-C2960+24TC-S sử dụng điện AC 220V.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960+24PC-S 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960+24PC-S 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite
Cisco® Catalyst® 2960-Plus là dòng switch thuộc lớp 2 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chi nhánh văn phòng, không gian làm việc thông thường và các ứng dụng cơ sở hạ tầng. Đảm bảo các hoạt động đáng tin cậy và an toàn với tổng chi phí thấp với các tính năng phần mềm của Cisco IOS® lẫn Cisco Catalyst SmartOperations.

Chi tiết

WS-C2960+48PST-S Cisco Catalyst Switch 2960-48PST 48 x 10/100 PoE Ports - 2 x 1000BT - 2 x SFP - LAN Base
WS-C2960+48PST-S Cisco Catalyst Switch 2960-48PST 48 x 10/100 PoE Ports - 2 x 1000BT - 2 x SFP - LAN Base
Cisco Catalyst WS-C2960+48PST-S is a LAN Lite switch that provides 48 x 10/100 PoE Ethernet ports, 2 x 1000BT and 2 x SFP uplink interfaces.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960+24TC-L 24 ports 10/100 + 2 T/SFP LAN Base
Switch Cisco WS-C2960+24TC-L 24 ports 10/100 + 2 T/SFP LAN Base
Cisco® Catalyst® 2960-Plus là dòng switch thuộc lớp 2 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chi nhánh văn phòng, không gian làm việc thông thường và các ứng dụng cơ sở hạ tầng. Đảm bảo các hoạt động đáng tin cậy và an toàn với tổng chi phí thấp với các tính năng phần mềm của Cisco IOS® lẫn Cisco Catalyst SmartOperations.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960+48TC-L 48 Ports 10/100 + 2 T/SFP LAN Base
Switch Cisco WS-C2960+48TC-L 48 Ports 10/100 + 2 T/SFP LAN Base
Switch Cisco WS-C2960+48TC-L được sử dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng Switch WS-C2960+48TC-L tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960+24LC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Base
Switch Cisco WS-C2960+24LC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Base
Switch Cisco WS-C2960+24LC-L được sử dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng Switch WS-C2960+24LC-L tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960+24PC-L 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base
Switch Cisco WS-C2960+24PC-L 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base
Cisco® Catalyst® 2960-Plus là dòng switch thuộc lớp 2 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chi nhánh văn phòng, không gian làm việc thông thường và các ứng dụng cơ sở hạ tầng. Đảm bảo các hoạt động đáng tin cậy và an toàn với tổng chi phí thấp với các tính năng phần mềm của Cisco IOS® lẫn Cisco Catalyst SmartOperations.
Thiết mạng Cisco 2960 Plus WS-C2960+24PC-L​​ được thiết kế để phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp nhất trong dòng Switch 2960 Series. Switch Cisco WS-C2960+24PC-L​ cung cấp 24 cổng Fast Ethernet 10/100 Mps Base-T POE với 02 Uplink GE T/SFP để kết nối đường uplink quang Multimode, Single Mode hoặc cáp đổng CAT5E, CAT6, WS-C2960+24PC-L sử dụng điện AC 220V.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960+48PST-L 48 10/100 PoE 2x1GBaseT 2 SFP LAN Base
Switch Cisco WS-C2960+48PST-L 48 10/100 PoE 2x1GBaseT 2 SFP LAN Base
Cisco® Catalyst® 2960-Plus là dòng switch thuộc lớp 2 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chi nhánh văn phòng, không gian làm việc thông thường và các ứng dụng cơ sở hạ tầng. Đảm bảo các hoạt động đáng tin cậy và an toàn với tổng chi phí thấp với các tính năng phần mềm của Cisco IOS® lẫn Cisco Catalyst SmartOperations.
The WS-C2960+48PST-L is a LAN Base switch that provides 48 x 10/100 PoE Ethernet ports, 2 x 1000BT and 2 x SFP uplink interfaces.

Chi tiết