ABnet
Switch Cisco WS-C2960L-8PS-LL 8 ports PoE 67w
Switch Cisco WS-C2960L-8PS-LL 8 ports PoE 67w
WS-C2960L-8PS-LL offering 8 x GigE PoE+ ports, 2 x 1G SFP and LAN Lite, is one of the Cisco Catalyst 2960-L Series Switches. These 2960-L switches are fixed-configuration, Gigabit Ethernet switches that provide entry-level enterprise-class Layer 2 access for branch offices, conventional workspaces, and out-of-wiring closet applications. Designed for operational simplicity to lower total cost of ownership, they enable secure and energy-efficient business operations with a range of Cisco IOS Software features.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco WS-C2960L-8TS-LL
Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco WS-C2960L-8TS-LL
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L là dòng cấu hình cố định,  switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng chuyển đổi cấp doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, các ứng dụng ngoài hệ thống và mạng Internet of Things (IoT) quan trọng, như cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý thiết bị đơn giản cũng như quản lý mạng. Dòng Cisco Catalyst 2960-L cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng.
Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các tính năng layer 2 và layer 3 cơ bản tiên tiến cũng như khả năngc ấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE+).
Dòng 2960-L mang đến sự bảo mật mạng nâng cao, độ tin cậy mạng và hiệu quả hoạt động.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960L-48PQ-LL Catalyst 2960L 48 port GigE PoE+ 370W. 4x10G SFP+. Lan Lite
Switch Cisco WS-C2960L-48PQ-LL Catalyst 2960L 48 port GigE PoE+ 370W. 4x10G SFP+. Lan Lite
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L là dòng cấu hình cố định,  switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng chuyển đổi cấp doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, các ứng dụng ngoài hệ thống và mạng Internet of Things (IoT) quan trọng, như cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Dòng Cisco Catalyst 2960-L cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng.
Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các tính năng layer 2 và layer 3 cơ bản tiên tiến cũng như khả năng cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE+).
Dòng 2960-L mang đến sự bảo mật mạng nâng cao, độ tin cậy mạng và hiệu quả hoạt động.

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960L-48TQ-LL Catalyst 2960L 48 port GigE. 4x10G SFP+. Lan Lite
Switch Cisco WS-C2960L-48TQ-LL Catalyst 2960L 48 port GigE. 4x10G SFP+. Lan Lite
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L là dòng cấu hình cố định, switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng chuyển đổi cấp doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, các ứng dụng ngoài hệ thống và mạng Internet of Things (IoT) quan trọng, như cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dòng Cisco Catalyst 2960-L cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các tính năng layer 2 và layer 3 cơ bản tiên tiến cũng như khả năng cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE+).

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960L-24PQ-LL Catalyst 2960L 24 port GigE PoE+ 195W. 4x10G SFP+. Lan Lite
Switch Cisco WS-C2960L-24PQ-LL Catalyst 2960L 24 port GigE PoE+ 195W. 4x10G SFP+. Lan Lite
Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các tính năng layer 2 và layer 3 cơ bản tiên tiến cũng như khả năng cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE+).
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L là dòng cấu hình cố định, switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng chuyển đổi cấp doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, các ứng dụng ngoài hệ thống và mạng Internet of Things (IoT) quan trọng, như cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý thiết bị đơn giản cũng như quản lý mạng. Dòng Cisco Catalyst 2960-L cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch - Switch Cisco WS-C2960L-16PS-LL 16ports PoE 120W
Thiết bị chuyển mạch - Switch Cisco WS-C2960L-16PS-LL 16ports PoE 120W
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L là dòng cấu hình cố định,  switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng chuyển đổi cấp doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, các ứng dụng ngoài hệ thống và mạng Internet of Things (IoT) quan trọng, như cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý thiết bị đơn giản cũng như quản lý mạng. Dòng Cisco Catalyst 2960-L cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng.
Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các tính năng layer 2 và layer 3 cơ bản tiên tiến cũng như khả năng cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE+).

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch - Switch Cisco WS-C2960L-48PS-LL PoE 370W
Thiết bị chuyển mạch - Switch Cisco WS-C2960L-48PS-LL PoE 370W
WS-C2960L-48PS-LL offering 48 x GigE PoE+ ports, 4 x 1G SFP and LAN Lite, is one of the Cisco Catalyst 2960-L Series Switches. These 2960-L switches are fixed-configuration, Gigabit Ethernet switches that provide entry-level enterprise-class Layer 2 access for branch offices, conventional workspaces, and out-of-wiring closet applications. Designed for operational simplicity to lower total cost of ownership, they enable secure and energy-efficient business operations with a range of Cisco IOS Software features.  There is an Asia Pacific Part number: WS-C2960L-48PS-AP. It is the same as the WS-C2960L-48PS-LL.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco WS-C2960L-16TS-LL 16ports
Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco WS-C2960L-16TS-LL 16ports
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L là dòng cấu hình cố định, switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng chuyển đổi cấp doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, các ứng dụng ngoài hệ thống và mạng Internet of Things (IoT) quan trọng, như cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dòng Cisco Catalyst 2960-L cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các tính năng layer 2 và layer 3 cơ bản tiên tiến cũng như khả năng cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE+).

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960L-24TQ-LL Catalyst 2960L 24 port GigE. 4 x 10G SFP+. LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960L-24TQ-LL Catalyst 2960L 24 port GigE. 4 x 10G SFP+. LAN Lite
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L là dòng cấu hình cố định,  switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng chuyển đổi cấp doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, các ứng dụng ngoài hệ thống và mạng Internet of Things (IoT) quan trọng, như cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý thiết bị đơn giản cũng như quản lý mạng. Dòng Cisco Catalyst 2960-L cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng.
Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các tính năng layer 2 và layer 3 cơ bản tiên tiến cũng như khả năng cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE+).
Dòng 2960-L mang đến sự bảo mật mạng nâng cao, độ tin cậy mạng và hiệu quả hoạt động.

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch - Switch Cisco WS-C2960L-48TS-LL 48ports
Thiết bị chuyển mạch - Switch Cisco WS-C2960L-48TS-LL 48ports
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L là dòng cấu hình cố định, switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng chuyển đổi cấp doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, các ứng dụng ngoài hệ thống và mạng Internet of Things (IoT) quan trọng, như cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các tính năng layer 2 và layer 3 cơ bản tiên tiến cũng như khả năng cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE+).

Chi tiết

Switch Cisco WS-C2960L-24PS-LL 24ports PoE 195W
Switch Cisco WS-C2960L-24PS-LL 24ports PoE 195W
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L là dòng cấu hình cố định, switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng chuyển đổi cấp doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, các ứng dụng ngoài hệ thống và mạng Internet of Things (IoT) quan trọng, như cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Dòng Cisco Catalyst 2960-L cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng.
Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các tính năng layer 2 và layer 3 cơ bản tiên tiến cũng như khả năng cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE+).

Chi tiết

Thiết bị chuyển mạch - Switch Cisco WS-C2960L-24TS-LL 24ports
Thiết bị chuyển mạch - Switch Cisco WS-C2960L-24TS-LL 24ports
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L là dòng cấu hình cố định,  switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng chuyển đổi cấp doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, các ứng dụng ngoài hệ thống và mạng Internet of Things (IoT) quan trọng, như cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý thiết bị đơn giản cũng như quản lý mạng. Dòng Cisco Catalyst 2960-L cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng.
Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp các tính năng layer 2 và layer 3 cơ bản tiên tiến cũng như khả năng cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE+).
Dòng 2960-L mang đến sự bảo mật mạng nâng cao, độ tin cậy mạng và hiệu quả hoạt động.

Chi tiết