ABnet
Để đấu nối hệ thống mạng cáp quang được kéo dẫn vào tủ đựng hộp quang hoặc vào các cổng vào và ra như (module quang, converter quang, switch quang) trên các thiết bị truyền dẫn quang, người ta thường sử dụng dây nối quang một đầu có sẵn một đoạn cáp quang đấu nối hoặc cả hai đầu có sẵn đầu nối dây nhảy quang.
Các sản phẩm dây nhảy quang AMP gồm có: dây nhảy quang multimode, dây nhảy quang singlemode, dây nhảy quang đa sợi multi-fiber đầu connector SC LC FC chuẩn OS2 OM2 OM3 OM4 kích thước chiều dài 3M 5M 7M 10M 15M 20M 25M. Hãy liên hệ với công ty An Bình để có giá tốt nhất các sản phẩm thiết bị quang và các phụ kiện đi kèm như dây nhảy quang mà công ty đang phân phối từ tập toàn AMP Commscope
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM2, 3m 2105030-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM2, 3m 2105030-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM3, 3m 2105031-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM3, 3m 2105031-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m 2105032-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m 2105032-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m 6374658-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m 6374658-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM3, 3m 2105027-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM3, 3m 2105027-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

Commscope/AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m 2105028-3
Commscope/AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m 2105028-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, OM2, 3m 5492591-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, OM2, 3m 5492591-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại SC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: MT-RJ, ST hay LC ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM2, 3m 2105050-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM2, 3m 2105050-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại SC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: MT-RJ, ST hay LC ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM3, 3m 2105051-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM3, 3m 2105051-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại SC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: MT-RJ, ST hay LC ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OS2, 3m 2105052-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OS2, 3m 2105052-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại SC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: MT-RJ, ST hay LC ở đầu còn lại.

Chi tiết