ABnet
AMP Category 6A F/UTP Patch Cable 3M White Color 1859517-3
AMP Category 6A F/UTP Patch Cable 3M White Color 1859517-3
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).
AMP Category 6A F/UTP Patch Cable 3M White Color.

Chi tiết

AMP Category 6A F/UTP Patch Cable 2.1M White Color 1859517-2
AMP Category 6A F/UTP Patch Cable 2.1M White Color 1859517-2
AMP Category 6A F/UTP Patch Cable 2.1M White Color
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).

Chi tiết