ABnet
COMMSCOPE/AMP Category 5E UTP Cable (350MHz), 4-Pair, 24 AWG, Solid, CMR, 305m, White 6-57826-2
COMMSCOPE/AMP Category 5E UTP Cable (350MHz), 4-Pair, 24 AWG, Solid, CMR, 305m, White 6-57826-2
Cáp Cat 5 AMP NETCONNECT thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, Token Ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP).

Chi tiết

COMMSCOPE/AMP Category 5e UTP Cable (200MHz), 4-Pair, 24AWG, Solid, PVC, 200m, Blue 2-1427260-6
COMMSCOPE/AMP Category 5e UTP Cable (200MHz), 4-Pair, 24AWG, Solid, PVC, 200m, Blue 2-1427260-6
Cáp Cat 5 AMP NETCONNECT thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, Token Ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…

Chi tiết

COMMSCOPE/ AMP Category 6A FTP (XG) Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, LSZH, 305m, White 1859218-2
COMMSCOPE/ AMP Category 6A FTP (XG) Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, LSZH, 305m, White 1859218-2
Cáp xoắn đôi Cat 6A bọc giáp chống nhiễu AMP NETCONNECT thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng như : 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…

Chi tiết

COMMSCOPE/AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23 AWG, Solid, CM, 305m, Blue 1427254-6
COMMSCOPE/AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23 AWG, Solid, CM, 305m, Blue 1427254-6
Cáp xoắn đôi Cat 6 AMP NETCONNECT thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng như : Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…

Chi tiết

COMMSCOPE/AMP Category 5e UTP Cable, 25-Pair, 24 AWG, Solid, CMR, 305m, White 1499418-1
COMMSCOPE/AMP Category 5e UTP Cable, 25-Pair, 24 AWG, Solid, CMR, 305m, White 1499418-1
Cáp Cat 5(Cat5e) 25-Pair AMP NETCONNECT thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : 100BASE-TX, Token Ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…

Chi tiết

Commscope/AMP Category 5e FTP Cable, 4-Pair, 24 AWG, Solid, PVC, 305m, White 219413-2
Commscope/AMP Category 5e FTP Cable, 4-Pair, 24 AWG, Solid, PVC, 305m, White 219413-2
Cáp Cat 5 AMP NETCONNECT thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, Token Ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)...

Chi tiết

Commscope/AMP Category 5e UTP Cable (200MHz), 4-Pair, 24 AWG, Solid, CM, 305m, White 6-219590-2
Commscope/AMP Category 5e UTP Cable (200MHz), 4-Pair, 24 AWG, Solid, CM, 305m, White 6-219590-2
Cáp Cat 5 AMP NETCONNECT thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, Token Ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…

Chi tiết