ABnet
Dây nhảy mạng siêu mỏng CAT5E UTP Gigabit Unitek Y-C801
Dây nhảy mạng siêu mỏng CAT5E UTP Gigabit Unitek Y-C801
UTP thiết kế tiêu chuẩn truyền dẫn và sản xuất tốc độ cao yêu cầu 1000Base-T Ethernet và các ứng dụng, plug-and-play, thuận tiện và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong việc kết nối của thiết bị hoặc hệ thống phụ cấp, thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống dây điện mô-đun cho các kết nối nhanh chóng, để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống truyền tải, với sự mất mát rất thấp và băng thông cao, thích hợp cho một loạt các tốc độ cao, các dự án đa phương tiện dung lượng cao.

Chi tiết

Dây nhảy mạng siêu mỏng CAT5E UTP Gigabit Unitek Y-C802
Dây nhảy mạng siêu mỏng CAT5E UTP Gigabit Unitek Y-C802
UTP thiết kế tiêu chuẩn truyền dẫn và sản xuất tốc độ cao yêu cầu 1000Base-T Ethernet và các ứng dụng, plug-and-play, thuận tiện và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong việc kết nối của thiết bị hoặc hệ thống phụ cấp, thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống dây điện mô-đun cho các kết nối nhanh chóng, để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống truyền tải, với sự mất mát rất thấp và băng thông cao, thích hợp cho một loạt các tốc độ cao, các dự án đa phương tiện dung lượng cao.

Chi tiết

Dây nhảy mạng siêu mỏng CAT5E UTP Gigabit Unitek Y-C803
Dây nhảy mạng siêu mỏng CAT5E UTP Gigabit Unitek Y-C803
UTP thiết kế tiêu chuẩn truyền dẫn và sản xuất tốc độ cao yêu cầu 1000Base-T Ethernet và các ứng dụng, plug-and-play, thuận tiện và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong việc kết nối của thiết bị hoặc hệ thống phụ cấp, thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống dây điện mô-đun cho các kết nối nhanh chóng, để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống truyền tải, với sự mất mát rất thấp và băng thông cao, thích hợp cho một loạt các tốc độ cao, các dự án đa phương tiện dung lượng cao.

Chi tiết

Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (2.0m) Unitek Y-C810ABL
Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (2.0m) Unitek Y-C810ABL
  -  Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit 10 / 100 / 1000 Mbps.
  -  Bên ngoài che phủ PVC nguyên chất cao cấp.

Chi tiết

Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (3.0m) Unitek Y-C811ABL
Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (3.0m) Unitek Y-C811ABL
  -  Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit 10 / 100 / 1000 Mbps.
  -  Bên ngoài che phủ PVC nguyên chất cao cấp.

Chi tiết

Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (5.0m) Unitek Y-C812ABL
Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (5.0m) Unitek Y-C812ABL
  -  Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit 10 / 100 / 1000 Mbps.
  -  Bên ngoài che phủ PVC nguyên chất cao cấp.

Chi tiết

Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (10.0m) Unitek Y-C813ABL
Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (10.0m) Unitek Y-C813ABL
  -  Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit 10 / 100 / 1000 Mbps.
  -  Bên ngoài che phủ PVC nguyên chất cao cấp.

Chi tiết

Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (15.0m) Unitek Y-C814ABL
Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (15.0m) Unitek Y-C814ABL
  -  Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit 10 / 100 / 1000 Mbps.
  -  Bên ngoài che phủ PVC nguyên chất cao cấp.

Chi tiết

Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (20.0m) Unitek Y-C815ABL
Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (20.0m) Unitek Y-C815ABL
  -  Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit 10 / 100 / 1000 Mbps.
  -  Bên ngoài che phủ PVC nguyên chất cao cấp.

Chi tiết

Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (25.0m) Unitek Y-C816ABL
Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (25.0m) Unitek Y-C816ABL
  -  Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit 10 / 100 / 1000 Mbps.
  -  Bên ngoài che phủ PVC nguyên chất cao cấp.

Chi tiết

Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (30.0m) Unitek Y-C817ABL
Dây nhảy mạng UTP Cat 6 (30.0m) Unitek Y-C817ABL
  -  Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit 10 / 100 / 1000 Mbps.
  -  Bên ngoài che phủ PVC nguyên chất cao cấp.

Chi tiết

Dây nhảy mạng CAT5E 2m Unitek Y-C810
Dây nhảy mạng CAT5E 2m Unitek Y-C810
- Tín hiệu mạng LAN. Chuẩn cáp được biết Catelogy 5E. Chất liệu bên trong UTP. Tiêu chuẩn truyền dẫn T568B. Giao diện nhận RJ45.8PIN. Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit.

Chi tiết

Dây nhảy mạng CAT5E 3.0m Unitek Y-C811
Dây nhảy mạng CAT5E 3.0m Unitek Y-C811
- Tín hiệu mạng LAN. Chuẩn cáp được biết Catelogy 5E. Chất liệu bên trong UTP. Tiêu chuẩn truyền dẫn T568B. Giao diện nhận RJ45.8PIN. Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit.

Chi tiết

Dây nhảy mạng CAT5E 5.0m Unitek Y-C812
Dây nhảy mạng CAT5E 5.0m Unitek Y-C812
- Tín hiệu mạng LAN. Chuẩn cáp được biết Catelogy 5E. Chất liệu bên trong UTP. Tiêu chuẩn truyền dẫn T568B. Giao diện nhận RJ45.8PIN. Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit.

Chi tiết

Dây nhảy mạng CAT5E 10.0m Unitek Y-C813
Dây nhảy mạng CAT5E 10.0m Unitek Y-C813
- Tín hiệu mạng LAN. Chuẩn cáp được biết Catelogy 5E. Chất liệu bên trong UTP. Tiêu chuẩn truyền dẫn T568B. Giao diện nhận RJ45.8PIN. Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit.

Chi tiết

Dây nhảy mạng CAT5E 15.0m Unitek Y-C814
Dây nhảy mạng CAT5E 15.0m Unitek Y-C814
- Tín hiệu mạng LAN. Chuẩn cáp được biết Catelogy 5E. Chất liệu bên trong UTP. Tiêu chuẩn truyền dẫn T568B. Giao diện nhận RJ45.8PIN. Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit.

Chi tiết

Dây nhảy mạng CAT5E 20.0m Unitek Y-C815
Dây nhảy mạng CAT5E 20.0m Unitek Y-C815
- Tín hiệu mạng LAN. Chuẩn cáp được biết Catelogy 5E. Chất liệu bên trong UTP. Tiêu chuẩn truyền dẫn T568B. Giao diện nhận RJ45.8PIN. Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit.

Chi tiết

Dây nhảy mạng CAT5E 25.0m Unitek Y-C816
Dây nhảy mạng CAT5E 25.0m Unitek Y-C816
- Tín hiệu mạng LAN. Chuẩn cáp được biết Catelogy 5E. Chất liệu bên trong UTP. Tiêu chuẩn truyền dẫn T568B. Giao diện nhận RJ45.8PIN. Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit.

Chi tiết

Dây nhảy mạng CAT5E 30.0m Unitek Y-C817
Dây nhảy mạng CAT5E 30.0m Unitek Y-C817
- Tín hiệu mạng LAN. Chuẩn cáp được biết Catelogy 5E. Chất liệu bên trong UTP. Tiêu chuẩn truyền dẫn T568B. Giao diện nhận RJ45.8PIN. Tốc độ truyền dẫn đạt Gigabit.

Chi tiết

Dây nhảy mạng CAT5E Unitek 100m YC832BL
Dây nhảy mạng CAT5E Unitek 100m YC832BL
Cáp CAT5E Unitek 100m YC832BL
Thương hiệu: UNITEK
Model: YC832BL
Tín hiệu mạng LAN.                               
Chuẩn cáp được biết Catelogy 5E.

Chi tiết

Trang: [1] 2