• AT-8100S/24 Layer 2~4 Stackable Fast Ethernet Switches

  • Mã sản phẩm : MS 454
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Access switch
    Lượt xem : 1052 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Specifications

Performance
• Layer 2~4 Stackable Fast Ethernet Switches
• 16K MAC addresses, 16MB flash memory
• 41.6 Mpps L3 Forwarding Rates
• 41.6 Mpps L2 Forwarding Rates
• Up to 4096 VLANs

Security / 802.1x
• Guest VLAN, Dynamic VLAN, RADIUS, TACACS+, SSH/SSL, 802.1x

Support
• Spanning-Tree, Link Aggregation, ACLs, RIPv1/v2, IPv6.

Management
• Web, CLI, Telnet, SNMP v1/ v2/ v3